ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 11ο ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Για τη συμμετοχή σας στο κυνήγι κατεβάστε τη δήλωση συμμετοχής και τη δήλωση γονέα 
Αποστολή στο kinigi.kal@gmail.com