ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 2023

Πατήστε στην εικόνα για να βρεθείτε στο 11ο Κυνήγι θησαυρού
Πατήστε στην εικόνα για να βρεθείτε στο 9ο παιδικό Κυνήγι Θησαυρού

9ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε τους όρους συμμετοχής

Πατήστε πάνω για δείτε και να καταβάσετε τις φόρμες των δηλώσεων

11ο ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πατήστε πάνω για να δείτε και να κατεβάσετε τις φόρμες των δηλώσεων

How to Setup Streamlabs Chatbot

streamlabs chatbot

You can easily set up and save these timers with the Streamlabs chatbot so they can always be accessed. Botisimo provides team Polls to help streamers collect opinions from multiple channels instantly. It includes a giveaway system that enables you to motivate your viewers and increase the retention rate. All the upcoming events can be shared in advance through Team Timers, allowing viewers to mark them down in their calendars.

streamlabs chatbot

You’re free to choose where to create this directory, as long as it’s named the same as the command. So, let’s start by creating a mulder directory and within that directory, create mulder_StreamlabsSystem.py. This post is my attempt at helping you do just that, so you won’t have to experience what I went through in getting my very first Twitch command up and running. It’s meant mostly to summon more interest for the stream and to engage viewers more. You’re probably here because you want to make a Twitch command. A cool little feature that spices up your video chat or, in my case, that of someone else.

Fix #3: Re-Log to Streamlabs and Twitch

You can quickly make changes on the cloudbot mid-stream to integrate new ideas to keep your audience entertained. This section offers minigames that you may use with the loyalty system, such as heists and gambling. A current song command allows viewers to know what song is playing. This command only works when using the Streamlabs Chatbot song requests feature.

 • We have included an optional line at the end to let viewers know what game the streamer was playing last.
 • An 8Ball command adds some fun and interaction to the stream.
 • So you have the possibility to thank the Streamlabs chatbot for a follow, a host, a cheer, a sub or a raid.
 • With the help of the Streamlabs chatbot, you can start different minigames with a simple command, in which the users can participate.
 • You’ve successfully linked your YouTube account to the Streamlabs Chatbots.
 • I have not updated this protection after streaming over 3 years.

They can earn points through watching, subscribing, donating, etc.  They can then use those points in mini-games and in your store. If you are just starting out streaming, I would suggest you leave this /OFF/ until you have a full plan on how to use this feature. Streamers can enhance interaction with their followers by accepting song requests, boosting the morale of the audience.

Shoutout Command for Streamlabs and Twitch

To manage these giveaways in the best possible way, you can use the Streamlabs chatbot. Here you can easily create and manage raffles, sweepstakes, and giveaways. With a few clicks, the winners can be determined automatically generated, so that it comes to a fair draw. Chatbots are already assisting us in nearly every aspect of our lives, and streaming is one of the areas where they excel.

streamlabs chatbot

Before creating timers you can link timers to commands via the settings. This means that whenever you create a new timer, a command will also be made for it. Unfortunately, when it doesn’t want to log into your channel, just forget it. I’ve had it refuse to cooperate many times, just as I’m all ready to start streaming. I have spent HOURS trying to get it to connect, and I have 14 years IT experience. Oftentimes, those commands are personal to the content creator, answering questions about the streamer’s setup or the progress that they’ve made in a specific game.

Streamlabs Chatbot Timers

This will display all the channels that are currently hosting your channel. This will return how much time ago users followed your channel. To return the date and time when your users followed your channel. This command will return the time-duration of the stream and will return offline if the stream is not live. Now, at the beginning of the Execute(data) method, in the command check, include an extra check for the user cooldown.

How do I make Streamlabs talk in chat?

 1. Step 1: Go to Twitch to Open a Bot Account. In order for this to work, you first need to go to Twitch and open a separate bot account.
 2. Step 2: Return to Streamlabs and Find the Connections Tab.
 3. Step 3: Generate a Token.
 4. Step 4: Connect Your Account.

For example, when playing particularly hard video games, you can set up a death counter to show viewers how many times you have died. Death command in the chat, you or your mods can then add an event in this case, so that the counter increases. You can of course change the type of counter and the command as the situation requires. Some streamers run different pieces of music during their shows to lighten the mood a bit. So that your viewers also have an influence on the songs played, the so-called Songrequest function can be integrated into your livestream.

Social media accounts

A user can be tagged in a command response by including $username or $targetname. The $username option will tag the user that activated the command, whereas $targetname will tag a user that was mentioned when activating the command. Similar to a hug command, the slap command one viewer to slap another. The slap command can be set up with a random variable that will input an item to be used for the slapping. You can also set custom permissions and cooldowns for each regex.

Loupedeck Live S coming in October – PhotoReview.com.au

Loupedeck Live S coming in October.

Posted: Tue, 13 Sep 2022 05:33:39 GMT [source]

We will give you a general overview of each of Cloudbot’s features. XSplit Broadcaster & Gamecaster are two different products, the first provides Live Streaming and recording, and the second offers Game Streaming. XSplit Gamecaster comes packed with different themes that are fully customizable by the user. They can also use widgets to deliver an eyecatching steaming presentation.

Free to Play

Having a Discord command will allow viewers to receive an invite link sent to them in chat. Overall, Streamlabs Chatbot is designed to simplify your stream, enhance your chat, and make life easier. Over 100,000 streamers use Streamlabs Chatbot to stop worrying about their viewers and focus on the things that actually matter – getting good at their game and having fun. StreamElements is a rather new platform for managing and improving your streams.

 • Verify, as a first step, that the bot starts up without MSI.
 • A streamlabs Twitch bot script to ban annoying bots that want you to purchase viewers and followers.
 • Here is a quick overview of each type of protection Streamlabs’ Cloudbot provides for your Twitch Chat.
 • This guide will teach you how to adjust your IPv6 settings which may be the cause of connections issues.Windows1) Open the control panel on your…
 • Timers can be an important help for your viewers to anticipate when certain things will happen or when your stream will start.
 • All Streamlabs Chatbot (SC) commands have some basics you need to have implemented correctly for it to even appear as a runnable script in their UI, let alone run it.

The currency function of the Streamlabs chatbot at least allows you to create such a currency and make it available to your viewers. In the world of livestreaming, it has become common practice to hold various raffles and giveaways for your community every now and then. These can be digital goods like game keys or physical items like gaming hardware or merchandise.

Popular posts

However, being a streamer isn’t just sitting in front of a camera and broadcasting yourself to an audience. Luckily, there are a lot of Twitch bots that handle all of those tasks for you so that you can focus on creating and streaming your content. All in all, using metadialog.com commands will for sure make your streams more interesting and will attract more followers.

 • It allows you to unleash the full potential of your AMD or NVIDIA hardware to provide lag-free streams to followers.
 • The Streamlabs Chatbot features bot commands and moderation tools to control your Twitch chat.
 • Fifth, navigate to where you saved the Streamlabs Chatbot.exe file after selecting Add.
 • SC has the format and options of the file documented on their GitHub Wiki page.
 • The original on-boarding flow for Desktop Chatbot was hidden and didn’t automatically popup once a user entered the app for the first time.
 • Since Streamlabs is freeware and open source, it is even more prone to bugs.

Stream live video games or chat with friends directly from your PC. For a better understanding, we would like to introduce you to the individual functions of the Streamlabs chatbot. Trial software allows the user to evaluate the software for a limited amount of time.

Create your own social Twitch or Youtube Chatbot using a custom name!

The settings from the UI are used as defaults, in case no specifics were given. Yes, this is how you set up a command script and, no, there is so much more you can do within Python. After creating a few commands, this will become second nature to you, guaranteed. We now want to use these dynamically updated values instead of the hardcoded ones in our file.

streamlabs chatbot

How do I add Chatbot to my stream?

 1. Go to the Streamer dashboard.
 2. Navigate to the Creative tools tab.
 3. Navigate to Live dashboard.
 4. In the live dashboard, navigate to Tools & settings.
 5. Under Tools, select Chatbot.
 6. On the Chatbot settings page, select Chatbot from the dropdown menu on the left-hand side.

Πολεμική επιθεώρηση

Πολεμική επιθεώρηση – Πάρτε το χαμπάρι

΄΄Επί Σταγών΄΄

Η επιθεώρηση, από την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου προσφέρει στον ελληνικό λαό ένα θέαμα σπαρταριστό και μοναδικό, γνήσιο και λαϊκό συνδυάζοντας την ανελέητη σάτιρα προς τον επίδοξο κατακτητή με στιγμές γέλιου που όλοι έχουν ανάγκη.

Μουσική, θεατρικά νούμερα σύντομα, σατιρικά έως καυστικά.

Τα πυρά της Επιθεώρησης συγκεντρώνονται στον Ιταλό Δικτάτορα και στον στρατό του, κατεύθυνση προς την οποία δεν υπάρχει ούτε αναστολή, ούτε εμπόδιο.

Το Θεατρικό Εργαστήρι «Επί Σταγών» με σεβασμό απέναντι στους καλλιτέχνες  που εμψύχωσαν και παρηγόρησαν, χαρίζοντας ψυχική ανάταση, μια ανάταση που τότε στην κήρυξη του πολέμου όλοι την είχαν ανάγκη ανεβάζει την πολεμική επιθεώρηση

΄΄ Πάρτε το χαμπάρι ΄΄