Πολιτισμός είναι το σύνολο των υλικών, πνευματικών, τεχνικών επιτευγμάτων και επιδόσεων, που είναι αποτέλεσμα των δημιουργικών δυνάμεων και των ικανοτήτων του ανθρώπου και που εκφράζεται ιστορικά στους τύπους και στις μορφές οργάνωσης και δράσης της κοινωνίας καθώς και στη δημιουργία υλικών και πνευματικών αξιών.
Η προσφορά στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών μας, συνάντησε αυτή τη φορά το Μαλακάσι , το τελευταίο χωριό του Δήμου Καλαμπάκας. Σκοπός ήταν η ίδρυση ενός λαογραφικού μουσείου. Εκθέματα που ερχόντουσαν από τα βάθη των χρόνων έπρεπε να πάρουν τη θέση τους για να θυμίζουν στους παλιότερους, αλλά και να διδάσκουν στους νεότερους. Το χρέος κοπιαστικό, αλλά η δημιουργία γέμισε την ψυχή μας.
Στην κατασκευή του Μουσείου
Φωτογραφίες από το Μουσείο
Εγκαίνια και ημερίδα