Ο Μολυβένιος στρατιώτης
Κοιτάξτε Πόσο μοιάζουνε μεταξύ τους οι μολυβένιοι στρατιώτες! Μόνο ένας είναι μάλλον διαφορετικός. Είχε μόνο ένα πόδι, γιατί ήταν ο τελευταίος και δεν είχε απομείνει πολύ μολύβι' κι όμως, στεκεται στο ένα πόδι του το ίδιο σταθερά με τους άλλους που είχανε δύο. Κι αυτού του μοναδικού μολυβένιου στρατιώτη αξίζει να διηγηθούμε την μοναδική ιστορία.