Το 11ο Κυνήγι Θησαυρού ξεκίνησε


Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι «Επί Σταγών»
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 29 φεβρουαρίου 2020
Οι δηλώσεις συμμετοχής για το 11ο Κυνήγι Θησαυρού 2020 θα γίνονται στο γραφείο του Θεατρικού Εργαστηρίου «Επί Σταγών», στο κτίριο του Κ.Ε.Γ.Ε. Καλαμπάκας ,καθημερινά από 19:00 μέχρι 22:00.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2432 400236
Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής:
Από Δευτέρα 10/02/2020 έως Κυριακή 23/02/2020
Για το 11ο Κυνήγι Θησαυρού συμμετέχουν «κυνηγοί» από μαθητές Γ ΄
Γυμνασίου μέχρι νέοι…… 81 ετών.
Οι ομάδες θα αποτελούνται από 5 άτομα και πάνω.
Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στο
e-mail: kinigi.kal@gmail.com
www.epistagon.gr
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ